logo

Ірпінський медичний портал

+38 (04597) 674-69
Реєстратура:
Соц. мережі:
Кабінет пацієнта
Будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь

ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-10-002202-a

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з розподілу електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради            Київської області, вул.. Садова,38, м. Ірпінь, Україна , 08205, код за ЄДРПОУ — 26191575,

категорія   замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади; підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 1 статті 2 Закону  України "Про публічні закупівлі (нова редакція від 19.04.2020р.). 
 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-12-10-002202-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 562 910,52 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом отриманої / наданої послуги з розподілу електричної енергії та наданої послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (річного та місячного) за календарний рік (бюджетний період). Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі ціни (тарифу) на послугу з розподілу електричної енергії та на послугу із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії.

          Ціни (тарифи) на послуги з розподілу електричної енергії отримані згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті оператора системи розподілу (далі — ОСР) та регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП, Регулятор)), а саме з постанови НКРЕКП №1246 від 06.08.2021 р. для ОСР, який здійснює діяльність на території Київської  області на дату визначення очікуваної вартості.

Фактична вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії визначається відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електричної енергії (далі - Методика обчислення плати), затвердженої Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2018  № 87 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2018 р. за № 392/31844.

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

Кошти місцевого бюджету

2 024 033,72 гривень

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Власні надходження

538 876,80 гривень

Загальний обсяг послуг з розподілу електричної енергії: 2 465 000  кВт/год.

Загальний обсяг послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії: 1150000кВАр*год.

 

Загальний обсяг послуг з розподілу електричної енергії: 2465000 Квт*год. *0,898128 =2 213 885,52:

Загальний обсяг послуг з розподілу електричної енергії (Місцевий бюджет): 1865000 Квт*год. *0,898128 =1 675 008,72грн.

Загальний обсяг послуг з розподілу електричної енергії (Власний бюджет): 600 000 Квт*год. *0,898128 =538 876,80 грн.

 

Загальний обсяг послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (Місцевий бюджет): 1150000кВАр*год. *0,3035 = 349 025,00грн.

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

    Заплановано в бюджетному запиті на послугу з розподілу електричної енергії та на послугу із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на 2022 рік — 2 024 033,72 грн.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Загальні положення. Пунктом 78 статті 1 Закону визначено, що розподіл електричної енергії — транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Статтею 45 Закону передбачено, що розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, КСР та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Підтвердженням належності провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії є відомості, розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — розподіл електричної енергії).

 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) визначено, що місце провадження господарської діяльності — територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ліцензіата та до якої приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» із змінами, компенсація перетікань реактивної електричної енергії - комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок.
Перетікання реактивної електричної енергії - складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження обладнання електричної мережі та впливає на показники якості активної електричної енергії (рівні напруг). Плата за перетікання реактивної електричної енергії - плата за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної потужності, які оператор системи розподілу/оператор системи передачі змушений надавати споживачам на території здійснення своєї ліцензованої діяльності. Споживач, який відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язаний здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, не має права відмовити оператору системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживача, в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 до цих Правил).

 

Постановою НКРЕКП №1382 від 08.11.2021 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Київської  області  в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

 

Оператор системи розподілу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ повинен забезпечити надання послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на об’єкт замовника Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої відповідають нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Місце надання послуги з розподілу електричної енергії на об’єкти замовника:

Консультативно-діагностична поліклініка для дорослих – м. Ірпінь, вул. Садова, 38, Багатопрофільний стаціонар – м.Буча, вул. Польова,19; Консультативно-діагностична поліклініка для дітей дитячої лікарні - м. Ірпінь, вул. Садова, 29,  Консультативно-діагностична поліклініка для дорослих –  м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 5, Стаціонарне відділення дитячої лікарні – м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63 ж, Пологовий будинок – смт. Ворзель, вул. Кленова, 22.

Обґрунтування технічних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з 01.01.2022 по 31.12.2022 р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг розподіленої електричної енергії та обсяг перетікань реактивної електричної енергії.

За одиницю виміру послуги  приймається кіловат-година, кіловар-година. Кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, розділеної по мережах оператора системи розподілу в один кіловат протягом однієї години.

Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника становить:

Обсяг послуг з розподілу електричної енергії: 2465000  кВт/год.

Обсяг послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії: 1150000кВАр*год.

Клас споживача (за потужністю) —  2 клас.

Ціна (тариф) на послугу з розподілу електричної енергії є регульованою та встановлюється НКРЕКП.

Ціна (тариф) на послугу із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії : фактична вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії визначається відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електричної енергії (далі - Методика обчислення плати), затвердженої Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2018  № 87 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2018 р. за № 392/31844.

Обґрунтування якісних характеристик предмета закупівлі. ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії.

До якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, належать:

  • надійність (безперервність) електропостачання;
  • параметри якості електричної енергії, що розподіляється оператором системи розподілу;
  • показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу.

Згідно з пунктом 11.4.2 КСР надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії.

Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками:

  1. індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, у яких було припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;
  2. індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, у яких було припинене електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;
  3. індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;
  4. розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, у яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги.

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу електричної енергії відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі — ДСТУ EN 50160:2014).

 

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7–11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР. 

 

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

— для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;

— для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

 

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах, визначених пунктом 11.4.8 глави 11.5 розділу XI КСР.

 

Пунктом 11.4.4 КСР визначається комерційна якість надання послуг, яка характеризує якість відносин ОСР зі споживачем, зокрема дотримання встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та виконання робіт щодо:

1) приєднання до системи розподілу;

2) надання послуг з розподілу електричної енергії;

3) відновлення електропостачання та забезпечення належної якості електричної енергії;

4) питань комерційного обліку;

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо.